ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಕೋಶಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಇಲಾಖೆಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಜಾಲತಾಣ
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ https://raitamitra.karnataka.gov.in/
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ https://horticulture.karnataka.gov.in/
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ https://karunadu.karnataka.gov.in/Sericulture/Pages/home.aspx
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ http://www.ahvs.kar.nic.in/en-home.asp
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ http://www.transport.karnataka.gov.in/
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ https://rdpr.kar.nic.in/index.asp
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ https://aranya.gov.in/
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ http://sahakara.kar.gov.in/
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ http://backwardclasses.kar.nic.in/
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ http://karnatakainformation.gov.in/
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ https://www.karnatakatourism.org/
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ https://ahara.kar.nic.in/lpg/
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ https://landrecords.karnataka.gov.in/
ಐ.ಟಿ ಇಲಾಖೆ https://itbtst.karnataka.gov.in/
ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ http://housing.kar.nic.in/
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ http://gnanasangama.karnataka.gov.in/
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ http://www.schooleducation.kar.nic.in/pryedn/priedu.html
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆ http://www.karnatakadht.org/
ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ http://kssidc.co.in/index.php
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ http://www.uddkar.gov.in/
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಭಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ http://waterresources.kar.nic.in/index.asp
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ http://waterresources.kar.nic.in/
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ https://cetonline.karnataka.gov.in/dme/
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ Labour
ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ https://www.kaushalkar.com/
ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ https://energy.karnataka.gov.in/
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ http://Kannadasiri.in/
ಯೋಜನಾ, ಸಾಂಖ್ಯಿಕ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ https://www.planning.karnataka.gov.in/
ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ https://karunadu.karnataka.gov.in/law/Pages/home.aspx
ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/Home.aspx
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ https://sw.kar.nic.in/
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ http://tw.kar.nic.in/